Výber odmien ukončený. Vaša odmena bude doručená na prevádzku člena Aliancie stavebnín ASAS od 04.12.2023. O presnom termíne vás budeme vopred informovať. 

ISOVER prináša na trh nový polystyrén s náterom.


ISOVER prináša na trh nový polystyrén s náterom.

Izolačné dosky zo sivého polystyrénu ISOVER EPS GREYWALL PLUS rozšírili produktové portfólio tepelnoizolačných materiálov na báze EPS.

Sú opatrené bielym reflexným náterom na vonkajšej strane izolačnej dosky. Majú vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti a sú určené na použitie v rámci kontaktných zatepľovacích systémov - na fasády.

Dosky obsahujú nanočastice grafitu, ktorý zabezpečuje reflexiu tepla a zvyšuje tak izolačný účinok izolačných dosiek. Sú vhodné na rekonštrukcie aj novostavby, obzvlášť vhodné sú pre energeticky úsporné budovy (nízkoenergetické a pasívne stavby). Biely reflexný náter minimalizuje negatívny vplyv UV žiarenia a napomáha znížiť povrchovú teplotu na izolácii v priebehu jej aplikácie.

Výhody použitia:

  • Výrazné zníženie povrchovej teploty materiálu

  • Zabránenie tvarových zmien dosky pri teplotných zmenách /deň-noc)

  • Eliminovanie reklamácií z dôvodu prehýbania materiálu pri vyšších teplotách hlavne v horúcich letných mesiacoch

  • Obmedzenie používania tieniacich sietí na lešení

  • Lepšia stálosť proti UV žiareniu 

Technické údaje:

  •  Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,031 W/m.K
  •  Reakcia na oheň: E
  •  Kód označenia CE: EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS115-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100-MU40-WL(T)5
  •  Rozmer dosky: 1 000 x 500 mm
  •  Špeciálny náter 

 

Vykonali sme termovízne merania na STU Bratislava

 

Účel merania

Termovízne meranie bolo vykonané na produktoch ISOVER GREYWALL PLUS bez náteru (A- šedá  plocha) a s ochranným reflexným náterom (B- biela plocha) v auguste 2016. Vzorka  polystyrénu (A) je referenčná. Na vzorke B je nanesená vrstva bieleho ochranného r  reflexného náteru, ktorá bola porovnávaná v konfrontácii so susednou neupravenou plochou  rovnakých rozmerov.

Táto neštandardná metóda pozorovania pôsobenia (aktívna termografia) na dennom  slnečnom svetle je navrhnutá tak, že je možné bezprostredne porovnať pôsobenie slnečného  žiarenia na vzorky a absorpciu/ odraz slnečného žiarenia vzorkami. Vzorky sa nachádzajú v  exteriéri, na priamom slnečnom svetle, v bezoblačnom počasí a v čase bezvetria.

 Experiment diagnostikuje povrchové správanie vzoriek na dennom svetle. Ochranný náter  má slúžiť na reflexiu slnečného žiarenia (IR zložky) a eliminovanie absorpcie počas  inštalácie fasádnych dosiek sivého polystyrénu GREYWALL PLUS. Jeho účel je zamedziť  prehrievaniu a deformáciám dosiek. Náter nemá určený ďalší funkčný (tepelnoizolačný,  difúzny) účel v skladbe fasády.

 

Výsledok z meraní

Termogram 1                                              
Bezprostredne po vystavení slnečnému žiareniu je fasádna doska GREYWALL PLUS s náterom chladnejšia cca o 22 °C oproti doske GREYWALL bez náteru.

Termogram 2
Krátko po vystavení slnečnému žiareniu je fasádna doska GREYWALL PLUS s náterom chladnejšia cca o 30 °C oproti doske GREYWALL bez náteru. 

Vidieť, že GREYWALL bez náteru sa správal ako približne rovnako farebné pozadie (s rovnakou úrovňou svetlosti). GREYWALL PLUS s náterom sa správal podobne ako GREYWALL bez náteru v tieni. Povrchová teplota GREYWALL PLUS s náterom bola v čase intenzívneho svetla cca o 10 °C vyššia ako vonkajšia teplota prostredia. Teplota GREYWALL bez náteru cca o 40 °C vyššia ako vonkajšia teplota, v priebehu dňa sa rozdiel pomerne zmenšuje.

O našich výrobkov z expandovaného polystyrénu sa viac dozviete na www.polystyren.sk alebo eps@isover.sk . Pozrite aj aj populárnu alternatívu - fasádny polystyrén EPS 70 F.