Výber odmien ukončený. Vaša odmena bude doručená na prevádzku člena Aliancie stavebnín ASAS od 07.12.2023. O presnom termíne vás budeme vopred informovať. 

KVK Parabit


KVK Parabit

Vychádzame z tradícií a skúseností predchodcov a hľadáme nové cesty ku splneniu predstáv a požiadaviek  našich zákazníkov. 

www.kvkparabit.sk

 

 

KVK

 

Naše princípy a hodnoty sme vložili do našej novej DNA – dravosť – nápaditosť – aplikácia.

  • naše výrobky určujú v Českej Republike štandard v odbore vodotesných asfaltových izolácií
  • otvorene prezentujeme parametre asfaltových pásov a garancie poskytované zákazníkom
  • investujeme do moderných technológií a do vývoja moderných hydroizolačných výrobkov

 

V rámci systému riadenia akosti sa naša spoločnosť priebežne zaoberá inováciami výrobkov pre izolácie stavieb, ktoré spočívajú v dôslednej kontrole a v zlepšovaní parametrov asfaltových zmesí a zlepšovaní výrobkov z hľadiska ich spracovania a oblasti ich použitia.

Poslednou významnou inováciou výrobného sortimentu boli nesporne samolepiace modifikované asfaltové pásy označené PARAELAST FIX (predtým označované K-FIX).

K širokej ponuke našich asfaltových izolačných pásov patrí aj nadštandardný technologický servis, ktorého súčasťou je napríklad možnosť overenia rôznych vybraných technických parametrov aj pri konkurenčných asfaltových hydroizolačných pásoch v našom podnikovom laboratóriu.