Výber odmien ukončený. Vaša odmena bude doručená na prevádzku člena Aliancie stavebnín ASAS od 07.12.2023. O presnom termíne vás budeme vopred informovať. 

Polyform


Polyform

Našimi hlavnými výrobnými a obchodnými aktivitami sú výroba a predaj tepelných a zvukových izolácií z expandovaného polystyrénu (EPS), stavebného systému VARIANT-HAUS, prírezov, obalov, fixácií a pod., predaj extrudovaného polystyrénu (XPS), fenolovej (PF) a PIR tepelnej izolácie a  zatepľovacích systémov.

Dlhodobé skúsenosti, sofistikované technologické vybavenie, vlastné skúšobné laboratórium, dôkladná vstupná a výstupná kontrola, úzka spolupráca s externými akreditovanými laboratóriami a odborný personál sú zárukou vysokej kvality našich výrobkov. Od roku 2003 sme držiteľom certifikátu pre systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2015.

Jednou z našich priorít je ochrana životného prostredia. Dôsledným dodržiavaním platných noriem a predpisov pri výrobe a efektívnym využívaním zdrojov a energií prispievame k ochrane ekosystémov. Od roku 2006 sme držiteľom certifikátu pre systém enviromentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001:2015.

 

www.polyform.sk

 

Polyform