Porotherm


+Baumit

Pálená tehla ideálna takmer pre všetky typy stien a stavieb. Jednoduchá a rýchla výstavba, trvanlivosť a vynikajúce vlastnosti pálených keramických tehál sú presvedčivými argumentami pre voľbu našich materiálov.

www.wienerberger.sk

 

 • tehla je stavebný materiál z prírodných surovín 
 • tehla je stavebný materiál bez výrobnej vlhkosti 
 • tehla pri vysychaní nemení svoj objem ani rozmer 
 • tehlový dom odolá požiaru 
 • tehlový dom je pevný a stabilný 
 • tehlový dom šetrí energie na vykurovanie 
 • steny tehlového domu vedia akumulovať teplo 
 • v tehlovom dome je príjemné a zdravé vnútorné prostredie 
 • tehlové murivo vás ochráni aj pred hlukom 
 • tehlový dom prežije niekoľko generácií 
 • moderné technológie murovania šetria váš čas a peniaze 
 • doplnkové tehly – systémové riešenie pre detaily 
 • systémové detaily – spoľahlivé riešenie bez plesní

 

 

Päť dôvodov pre tehlové murivo

Tehly patria medzi najstaršie stavebné materiály, ktoré poznáme a súčasne udávajú trendy v modernom stavebníctve. Ich vlastnosti sú overené a všestranné, vďaka čomu ponúkajú množstvo ďalších výhod. Sú jedným z najspoľahlivejších stavebných materiálov súčasnosti.

 

Mimoriadne dlhá životnosť

Keramické stavebné materiály preukázateľne prekračujú životnosť 150 rokov. Pálené tehly Porotherm sú vďaka overenému spôsobu výroby pevné, robustné a rozmerovo stabilné. Vznikajú z hliny modernou technológiou výroby. Svoje charakteristické vlastnosti nadobúda keramický črep výpalom pri teplote nad 1000 °C, vďaka čomu získava výbornú odolnosť a vysokú hodnotu pevnosti v tlaku. Práve tieto dva faktory radikálne ovplyvňujú statiku, bezpečnosť a celkovú životnosť stavby.

Tehla odchádza z výroby v suchom stave a jej vlastnosti zostávajú stabilné aj vo veľmi rozdielnych vlhkostných podmienkach. Dlhodobé objemové zmeny v dôsledku zmien vlhkosti sú extrémne nízke, rovnako ako koeficient tepelnej rozťažnosti.

Tehly nepotrebujú žiadne ďalšie chemické ošetrenie na zabezpečenie ochrany proti vlhkosti či ohňu a nevyžadujú si žiadnu dodatočnú údržbu.

Vzhľadom na proces výroby sú keramické stavebné materiály nehorľavé. Tehlová stena chráni pred šírením ohňa do iných miestností či budov. V prípade požiaru sa z nej neuvoľňujú ani toxické plyny.

 

 

Stavebný materiál pre zdravé bývanie

Tehla sa vyrába z prírodných materiálov – hliny a vody. Keramické stavebné materiály sú preto absolútne bezpečné pre všetkých, ktorí s nimi prídu do kontaktu pri výrobe, manipulácii a po zabudovaní.

Tehly sa dokážu postarať o udržiavanie ideálnej teploty aj vlhkosti v interiéri. Obvodové steny z tehál sú zárukou vynikajúcich tepelnoizolačných vlastností, čo je dôležité nielen z hľadiska úspor energií, ale aj z hľadiska hygienického, teda vplyvu na zdravie človeka.

Tehlové murivo má vďaka vlastnostiam páleného tehliarskeho črepu schopnosť akumulovať teplo. Stavba z  tehál sa vyznačuje dostatočnou akumulačnou schopnosťou, ktorá zabezpečuje tepelnú pohodu bez náhlych teplotných výkyvov počas celého roka. Tehlové steny bránia rýchlemu ochladeniu alebo prehriatiu vnútorných priestorov domu.

Mikroklímu v interiéri významne ovplyvňuje aj obsah vodnej pary vo vzduchu a teplota vnútorných povrchov. Aby nedochádzalo k nepomeru medzi týmito veličinami a následnému vzniku nebezpečných plesní, je dôležité, aby steny umožnili difúziu vodných pár a následnú reguláciu vlhkosti vnútorného prostredia. Vďaka dostatočnej pórovitosti keramického črepu tehál je difúzia vodnej pary dostatočná. V obytných priestoroch sa tak udržiava ideálny pomer vlhkosti a teploty prostredia.

V neposlednom rade tehla účinne chráni pred hlukom, ktorý v súčasnosti patrí k najrozšírenejším škodlivinám životného a pracovného prostredia.

Akustické tehly dosahujú vďaka vyššej objemovej hmotnosti a špeciálnemu tvaru výborné zvukovoizolačné a tepelnoakumulačné vlastnosti. Sortiment tehlového systému Porotherm od spoločnosti Wienerberger ponúka hneď niekoľko typov tehál s označením AKU na zhotovenie jednotlivých druhov akusticky deliacich konštrukcií. Tehly Porotherm AKU zabezpečia oproti štandardným tehlám útlm o 5 až 7 dB, čo znamená zníženie hluku o 50 až 75 %.

 

Pre moderné novostavby bez zateplenia

Keramické stavebné materiály sú energeticky úsporné. Moderné tehly Porotherm Energy+, teda tehly Porotherm T Profi a EKO+ Profi umožňujú zhotoviť jednovrstvové omietané obvodové murivo s nadštandardnými tepelnoizolačnými parametrami, a to aj pre domy v energetickej triede A0.

Postačujú pritom aktuálne dostupné formáty murovacích materiálov. Hrubú stavbu postavenú z moderných tehál Porotherm Energy+ netreba zatepľovať a bezpečne spĺňajú požiadavky na novostavby s takmer nulovou potrebou energie. Zabudované keramické murovacie materiály s overenou životnosťou viac ako 150 rokov navyše trvalo prispievajú k zníženiu spotreby energie na vykurovanie či chladenie. Minimalizujú tak uhlíkovú stopu, na ktorej sa významne podieľajú práve budovy. Stavba bez zateplenia znamená tiež nižšiu spotrebu materiálu na stavbe a súčasne menej odpadu.

Výborné akumulačné vlastnosti tehlového muriva zabraňujú výkyvom teploty v interiéri, čím prispievajú k stabilnej vnútornej mikroklíme počas všetkých ročných období, a tým k znižovaniu spotreby energií.

 

Rýchle napredovanie výstavby

Moderné stavebné systémy z tehál urýchľujú a zjednodušujú stavbu. Komplexné stavebné systémy tak zabezpečia optimálnu kombináciu stavebno-fyzikálnych vlastností domu. Stavebný systém z brúsených tehál Porotherm Profi prináša nezameniteľné výhody rýchlym a jednoduchým spôsobom realizácie, ktorá minimalizuje riziko vzniku konštrukčných chýb v hrubej stavbe.

Brúsené tehly sa vyznačujú presnými ložnými plochami, čo významne prispieva k eliminovaniu tepelných mostov v hrubej stavbe a zároveň umožňuje spájať tehly pomocou malty pre tenké škáry alebo murovacej peny Dryfix.

Obe tieto technológie murovania výrazne znižujú podiel malty v murive. Menšie množstvo malty v ložných škárach znižuje množstvo technologickej vlhkosti, ktorá sa dostáva do muriva, čo je v prospech jeho tepelnoizolačných vlastností.

Použitie systémových doplnkov Porotherm pri vytváraní detailov nielenže optimalizuje použitie stavebného materiálu a minimalizuje chyby pri realizácii, prináša tiež výrazné zlepšenie tepelnoizolačných vlastností detailov, akými sú rohy, parapety a ostenia okien. Doplnkové tehly šetria stavebný materiál, ale aj čas, ktorý by bol inak potrebný na vytváranie chýbajúcich doplnkov priamo na stavbe.

 

 

Trvalo udržateľný prírodný materiál

Cirkulárna ekonomika patrí medzi kľúčové politické témy v Európskej únii. Používanie stavebných materiálov s priaznivou ekologickou bilanciou je preto jediným východiskom pre splnenie ambicióznych cieľov v tejto oblasti. Čím dlhšia životnosť stavebného materiálu, tým nižší je počiatočný dosah výrobného procesu na životné prostredie. Tehly sú v tomto smere skutočnými premiantmi. Overená životnosť keramických materiálov presahuje 150 rokov.

Pálené tehly Porotherm sú vyrobené z prírodných materiálov, vždy blízko trhu. To znamená využitie lokálnych zdrojov, nižšie emisie pri preprave, ale aj vytvorenie pracovných príležitostí priamo v regióne. Potenciál opätovného použitia tehál je až 95 %.

Splnenie podmienky trvalo udržateľného stavebníctva na minimalizáciu odpadu začína bezodpadovou výrobou. Tehly, ktoré neprešli v procese výroby kontrolou kvality, sú následne rozomleté a používajú sa ako prísada do receptúry na výrobu tehliarskych prvkov.

Po ukončení životnosti tehlovej stavby možno tehly recyklovať alebo rozdrviť a opätovne použiť na výrobu nových prvkov, a to najmä pri stavbe ciest, na povrchy tenisových kurtov a pod.

 

Kalkulácia nápočtu a cenovej ponuky Porotherm

Spoločnosť Wienerberger s.r.o vám ponúka možnosť vypracovania cenovej ponuky na naše výrobky, ktoré dodávame zákazníkom prostredníctvom zmluvných partnerov v každom regióne. Viac na www.wienerberger.sk/sluzby-a-podpora/podpora-pri-projektovani/vypocet-spotreby-porotherm.html

 

 

1. S nami to ide skoro SAMO

 

2. Rezať tehly nie je náročné

 

3. Drážkovanie a vŕtanie do tehly

 

4. Tehly nie sú ťažké